Attīstība

2005. gada novembrī, Šveices liellopu tirzniecības uzņēmums VIANCO izveidoja liellopu tirzniecības uzņēmumu ESTONIAN – ACB – VIANCO (EAV) – kopā ar savu partneri no Itālijas ACB un trīs Igaunijas zīdītājgovu audzētājiem. Bronfort un Bell pievienojās kā partneri.

Sūrais darbs, kas ieguldīts attīsto šo tirzniecības uzņēmumi ir vainagojies panākumiem. Gadu gaitā esam paplašinājuši un uzlabojuši struktūrvienības, nepazaudējot mūsu galveno mērķi - proti, piedāvāt godīgu un atklātu pakalpojumu lauksaimniekiem.

2015. gada vasarā EAV paplašināja tirzniecības reģionu, ietverot visas trīs Baltijas valstis. Šī iemesla dēļ, uzņēmuma nosaukums tika mainīts uz BALTIC VIANCO un katrā no trīs dalībvalstīm tika atvērta BALTIC VIANCO lielllopu tirzniecības filiāle.

 

Baltic Vianco